Czyszczenie stanowisk pracy

Czyszczenie stanowisk pracy z wszelkich zabrudzeń przemysłowych, towarzyszących procesom produkcyjnym. Poprawianie jakości produkcji, skrócenie czasu oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.