Czyszczenie hal produkcyjnych i magazynów

W naszej ofercie oprócz czyszczenia kompletnych linii produkcyjnych wchodzi również czyszczenie hal i magazynów, czynnie funkcjonujących oraz tych, które wymagają kompletnego przygotowania do pracy po przestoju technologicznym lub po przeprowadzonych pracach remontowych. Metody czyszczeń, stosowane przez nasz zespół w takich przypadkach są ściśle związane z charakterem obiektu, jego aktualnym stanem oraz założeniami Zleceniodawcy. Każda przyjęta forma czyszczenia jest konsultowana z Klientem.